سه شنبه 1 مرداد 1398 - 2019 ژولاي 23
   
  2605رکورد در مدت زمان 0.156ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  مرحوم آقا سید علی خلخالی می گفت که من آقای خویی را از این مسیر برگرداندم؛ چون دیدم برای فقاهت خیلی مستعد است، به پدرش نامه نوشتم و گفتم: شما به گونه ای که نفهمد کسی به شما گفته، سلوک را بر او تحریم کنید.
  استخاره نکردن با قرآن مجید
  پدرم فقط عکس مرحوم آخوند ـ قدس سره ـ را در اتاق خود نصب کرده بود.
  اصرار وحدت مسلمین 14 بهمن 1392 17:22
  میرزا می فرماید: « بحث ما یک بحث داخلی خانوادگی است، مانند اختلاف دو تا برادر، و صحیح نیست که غیر در این زمینه مداخله کند. خود ما حل می کنیم و مسئله ای نیست که شما بخواهید دخالت کنید.»
  همسر اگر موافق باشد، در سعادت انسان خیلی مؤثر است.
  اخلاص و انصاف 14 بهمن 1392 17:18
  سیدحسین کوه کمری می بیند که این شیخ سطح دانشش خیلی بالاتر است. از ایشان می خواهد که شما بیایید حوزه ما را اداره کنید و خودش با شاگردانش پای درس شیخ می نشینند و شیخ برای آنها تدریس می کند.
  در نزدیکی مقصد ناگهان آن مرد سیاه می شود و از دنیا می رود. آقا سید علی می گوید: من از همین می ترسیدم، از شما خواستم که جوابی دهید تا از گناه این مرد کاسته شود و به این مجازات مبتلا نشود
  «یا فاطمه»! 14 بهمن 1392 17:4
  ایشان گفت :« معروف است که اگر کسی نام مادر حضرت موسی ـ علیه السلام ـ را ببرد، قفل بسته باز می شود. مادر من که از مادر حضرت موسی کمتر نیست». سپس وی «یا فاطمه» گفت و در باز شد.
  مسئله تقریب 14 بهمن 1392 16:58
  یرزا می فرماید: از خصوصیات قیافه این شخص فهمیدم که اگر او در اینجا بماند، کار دست ما می دهد و از آن لعن های کذایی می خواند، و ما که زحمت کشیدیم و مشکله اختلاف بین شیعه و سنی را به زحمت حل کردیم، او با یک عملش ممکن است این زحمات را از بین ببرد،
  درباره استخاره ها 14 بهمن 1392 16:55
  آخوند خراسانی از سیدعلی شوشتری نقل کرد که استخاره حضرت ولی عصر ـ علیه السلام ـ چنین است...
  • تعداد رکوردها : 2605