پنج شنبه 30 خرداد 1398 - 2019 ژوئن 20
   
  2601رکورد در مدت زمان 0.093ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  آیت الله العظمی شبیری زنجانی، شب گذشته در تماس تلفنی با فرزند آیت الله هاشمی شاهرودی (ره)، درگذشت ایشان را تسلیت گفتند و برای آن مرحوم، رحمت و غفران الهی را از خداوند تعالی خواستار شدند.
  «در این جلسه احتمال دوم شیخ; مورد بررسی قرار می گیرد. بنا بر نظر استاد طبق این احتمال نیز صحیحۀ زراره بر قاعده استصحاب دلالت دارد. سپس احتمال سوم، که از نظر مرحوم نائینی متعیّن است، بررسی شده، مورد مناقشه قرار می گیرد. در ادامه، نظر محقّق اصفهانی; تبیین می شود که این نظریه نیز مورد پذیرش استاد معظم واقع نمی گردد».
  شیخ انصاری; در رابطه با صحیحۀ زراره دو احتمال مطرح نمودند. در جلسه گذشته استاد معظم این دو احتمال را بررسی کرده، استدلال را طبق هر دو احتمال تمام دانستند. احتمال دوم شیخ; در کلمات محقق خراسانی; و محقق خویی; به درستی نقل نشده و به همین جهت از طرف آنان مورد اشکال واقع شده است. حضرت استاد با توجه به این اشتباه، اشکال یادشده را از کلام شیخ; دفع کردند. نظر مرحوم نائینی در مورد بیان شیخ انصاری; در دو کتاب اجود التقریرات آقای خویی; و فوائد الاصول آقای کاظمی; به صورت متفاوت نقل شده است. در این جلسه استاد معظم این دو نقل را بررسی کرده، در هر دو مناقشه می نمایند.
  در جلسه گذشته متن صحیحۀ زراره و دلالت آن بر مدعا بررسی گردید. شیخ انصاری; فرمودند: نسبت به متن این روایت دو احتمال وجود دارد که طبق احتمال اول، دلالت روایت بر استصحاب تمام و طبق احتمال دوم دلالت روایت ناتمام است. در این جلسه، استاد معظم این دو احتمال را بررسی نموده، طبق هر دو احتمال، استدلال به این روایت را تمام می دانند. احتمال دوم شیخ; در کلمات محقّق خراسانی; و محقّق خویی; به درستی نقل نشده و به همین جهت مورد اشکال آنها واقع شده است. حضرت استاد با توجه به این اشتباه، اشکال مذکور را از کلام شیخ; دفع می نمایند.
  در جلسه گذشته سند صحیحۀ زراره از حیث اضمار و از حیث وثاقت «احمد بن محمد بن حسن» مورد بررسی قرار گرفت. نسبت به دلالت این روایت شبهه ای مطرح شد که استاد معظم پاسخ آن شبهه را بیان نمودند. در این جلسه متن روایت و دلالت آن بر مدعا بررسی می گردد. شیخ انصاری; می فرمایند: نسبت به متن این روایت دو احتمال وجود دارد که طبق احتمال اول، دلالت روایت بر استصحاب تمام و طبق احتمال دوم دلالت روایت ناتمام است. استاد معظم در این جلسه این بیان شیخ; را شرح خواهند داد.
  جوامع مختلف در حال تغییر و تحول هستند و کسانی در این تغییر و تحولات نقش ایفاء می کنند و تأثیرگذاری بیشتری دارند که برای برقراری ارتباط با مردم تلاش بیشتری می کنند.
  در جلسه گذشته، اولین روایتی که برای اثبات استصحاب به آن استدلال شد، روایت زراره بود. در این جلسه، سند روایت از حیث اضمار و از حیث وثاقت احمد بن محمد بن حسن مورد بررسی قرار می گیرد. نسبت به دلالت این روایت شبهه ای مطرح شده که استاد معظم در ادامه مبحث از این شبهه پاسخ خواهند داد.
  در ضمن مباحث گذشته به این نکته اشاره شد که شیخ انصاری; خطابات شارع را مختص ملتفتین می داند، به این تناسب بحث «امر به شیئ مقتضی نهی از ضد» بیان گردید. اصولیین برای تصحیح ضد (در جایی که ضد امری عبادی باشد) راه حل هایی بیان نموده اند که استاد معظم در جلسه گذشته آن راه حل ها را شرح دادند. در این جلسه حضرت استاد نظر خود مبنی بر عدم شمول خطابات شارع نسبت به نائم و غافل را شرح خواهند داد. ایشان در ادامه مبحث، ادله استصحاب و دلالت روایات بر این اصل را بیان خواهند نمود. اولین روایتی که برای اثبات استصحاب به آن استدلال شده، روایت زراره است. در این جلسه سند این روایت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
  از مباحث مطرح شده در جلسات سابق، اعتبار یا عدم اعتبار فعلیت شک در جریان اصل استصحاب بود. محقق داماد با تمسک به برخی ادله ، فعلیت شک را در استصحاب معتبر ندانستند. در جلسه گذشته حضرت استاد در ادله مذکور مناقشه نموده، کلام ایشان را نپذیرفتند. در ضمن مباحث به این نکته اشاره شد که شیخ انصاری خطابات شارع را مختص ملتفتین می داند. به تناسب این نکته، بحث «امر به شیئ مقتضی نهی از ضد» بیان گردید. اصولیین برای تصحیح ضد (در جایی که امری عبادی باشد) راه حل هایی بیان نموده اند. استاد معظم در این جلسه آن راه حل ها را شرح می دهند.
  ایشان می فرمود: من راهی برای کنترل عصبانیتم پیدا کرده بودم
  • تعداد رکوردها : 2601