سه شنبه 8 بهمن 1398 - 2020 ژانوِيه 28
   
  2655رکورد در مدت زمان 0.156ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  یک شب سیّد پیرمرد مقدّسی که خالی از عوامی نبود و مقدس مآبی های غیرمتعارفی داشت، به آقای آسید محمدتقی شدیداً تند شد و اعتراض کرد که این نماز آقای حاج سید احمد است و شما چرا آن را تصاحب کرده اید؟!
  و امّا اتّحاد اسلام به این معنى که مسلمین با اختلاف مذاهب‏شان، باید دستگیرى از یکدیگر نموده، در حفظ اساس دیانت که مشترک بین همه فِرق اسلام است، معاضد و کمک همدیگر باشند، البتّه لازم است.
  در جلسه گذشته، احتمال سوم در رابطه با مفاد صحیحۀ زراره (که از نظر مرحوم نائینی تنها احتمال متعین بود) بررسی شد و مورد مناقشه استاد معظم قرار گرفت. همچنین احتمال چهار روایت که در کلام محقق اصفهانی; بیان شده بود، تببین گردید لکن این نظریه نیز مورد پذیرش استاد معظم واقع نشد. در این جلسه احتمال پنجم این صحیحه (نظر مرحوم امام خمینی;) شرح داده می شود. در نظر حضرت استاد اگر چه این احتمال دقیق است اما عرفی نیست. مرحوم آخوند و مرحوم حاج شیخ دلالت این روایت بر استصحاب را متوقف بر الف و لام جنس ندانسته اند، در ادامۀ جلسه بیان این دو اصولی، شرح داده می شود.
  در روایت هم هست: «غَرِیبَتَانِ: کَلِمَةُ حِکْمَةٍ مِنْ‏ سَفِیهٍ‏ فَاقْبَلُوهَا وَ کَلِمَةُ سَفَهٍ مِنْ حَکِیمٍ فَاغْفِرُوهَا» (دو چیز شگفت است: سخنى حکمت آمیز از احمق که باید آن را بپذیرید و سخنى احمقانه از حکیم، که او را ببخشایید)
  آیت الله العظمی شبیری زنجانی، شب گذشته در تماس تلفنی با فرزند آیت الله هاشمی شاهرودی (ره)، درگذشت ایشان را تسلیت گفتند و برای آن مرحوم، رحمت و غفران الهی را از خداوند تعالی خواستار شدند.
  «در این جلسه احتمال دوم شیخ; مورد بررسی قرار می گیرد. بنا بر نظر استاد طبق این احتمال نیز صحیحۀ زراره بر قاعده استصحاب دلالت دارد. سپس احتمال سوم، که از نظر مرحوم نائینی متعیّن است، بررسی شده، مورد مناقشه قرار می گیرد. در ادامه، نظر محقّق اصفهانی; تبیین می شود که این نظریه نیز مورد پذیرش استاد معظم واقع نمی گردد».
  شیخ انصاری; در رابطه با صحیحۀ زراره دو احتمال مطرح نمودند. در جلسه گذشته استاد معظم این دو احتمال را بررسی کرده، استدلال را طبق هر دو احتمال تمام دانستند. احتمال دوم شیخ; در کلمات محقق خراسانی; و محقق خویی; به درستی نقل نشده و به همین جهت از طرف آنان مورد اشکال واقع شده است. حضرت استاد با توجه به این اشتباه، اشکال یادشده را از کلام شیخ; دفع کردند. نظر مرحوم نائینی در مورد بیان شیخ انصاری; در دو کتاب اجود التقریرات آقای خویی; و فوائد الاصول آقای کاظمی; به صورت متفاوت نقل شده است. در این جلسه استاد معظم این دو نقل را بررسی کرده، در هر دو مناقشه می نمایند.
  در جلسه گذشته متن صحیحۀ زراره و دلالت آن بر مدعا بررسی گردید. شیخ انصاری; فرمودند: نسبت به متن این روایت دو احتمال وجود دارد که طبق احتمال اول، دلالت روایت بر استصحاب تمام و طبق احتمال دوم دلالت روایت ناتمام است. در این جلسه، استاد معظم این دو احتمال را بررسی نموده، طبق هر دو احتمال، استدلال به این روایت را تمام می دانند. احتمال دوم شیخ; در کلمات محقّق خراسانی; و محقّق خویی; به درستی نقل نشده و به همین جهت مورد اشکال آنها واقع شده است. حضرت استاد با توجه به این اشتباه، اشکال مذکور را از کلام شیخ; دفع می نمایند.
  در جلسه گذشته سند صحیحۀ زراره از حیث اضمار و از حیث وثاقت «احمد بن محمد بن حسن» مورد بررسی قرار گرفت. نسبت به دلالت این روایت شبهه ای مطرح شد که استاد معظم پاسخ آن شبهه را بیان نمودند. در این جلسه متن روایت و دلالت آن بر مدعا بررسی می گردد. شیخ انصاری; می فرمایند: نسبت به متن این روایت دو احتمال وجود دارد که طبق احتمال اول، دلالت روایت بر استصحاب تمام و طبق احتمال دوم دلالت روایت ناتمام است. استاد معظم در این جلسه این بیان شیخ; را شرح خواهند داد.
  جوامع مختلف در حال تغییر و تحول هستند و کسانی در این تغییر و تحولات نقش ایفاء می کنند و تأثیرگذاری بیشتری دارند که برای برقراری ارتباط با مردم تلاش بیشتری می کنند.
  • تعداد رکوردها : 2655