دوشنبه 5 خرداد 1399 - 2020 مي 25
   
  2667رکورد در مدت زمان 0.156ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  علت این که من امتناع می کنم این است که باید نظر گرفت که این آقا از قبل آبروئی داشته، و در اثر وکالتی که من به او دادم آبروی ثانوی بعد پیدا کرده، من اگر اختیاری داشته باشم، درباره آبروی ثانوی اوست،
  هیچ تظاهر به فضل و دانش نمی کرد و شاگردان شخ فکر نمی کردند که او اهل فضل باشد. چون به قدری وزین بود که حتی ذره ای حاضر به تظاهر نبود.
  مرحوم آقا سید علی خلخالی می گفت که من آقای خویی را از این مسیر برگرداندم؛ چون دیدم برای فقاهت خیلی مستعد است، به پدرش نامه نوشتم و گفتم: شما به گونه ای که نفهمد کسی به شما گفته، سلوک را بر او تحریم کنید.
  استخاره نکردن با قرآن مجید
  پدرم فقط عکس مرحوم آخوند ـ قدس سره ـ را در اتاق خود نصب کرده بود.
  اصرار وحدت مسلمین 14 بهمن 1392 17:22
  میرزا می فرماید: « بحث ما یک بحث داخلی خانوادگی است، مانند اختلاف دو تا برادر، و صحیح نیست که غیر در این زمینه مداخله کند. خود ما حل می کنیم و مسئله ای نیست که شما بخواهید دخالت کنید.»
  همسر اگر موافق باشد، در سعادت انسان خیلی مؤثر است.
  اخلاص و انصاف 14 بهمن 1392 17:18
  سیدحسین کوه کمری می بیند که این شیخ سطح دانشش خیلی بالاتر است. از ایشان می خواهد که شما بیایید حوزه ما را اداره کنید و خودش با شاگردانش پای درس شیخ می نشینند و شیخ برای آنها تدریس می کند.
  در نزدیکی مقصد ناگهان آن مرد سیاه می شود و از دنیا می رود. آقا سید علی می گوید: من از همین می ترسیدم، از شما خواستم که جوابی دهید تا از گناه این مرد کاسته شود و به این مجازات مبتلا نشود
  «یا فاطمه»! 14 بهمن 1392 17:4
  ایشان گفت :« معروف است که اگر کسی نام مادر حضرت موسی ـ علیه السلام ـ را ببرد، قفل بسته باز می شود. مادر من که از مادر حضرت موسی کمتر نیست». سپس وی «یا فاطمه» گفت و در باز شد.
  • تعداد رکوردها : 2667