شنبه 25 مرداد 1399 - 26 ذيحجه 1441 - 2020 آگوست 15

گزیده الکلام...؛راه باریکی به سوی خدا

آقاى آقا مرتضى، نجل مرحوم آيت اللّه‏ حائرى نقل كرد كه: در عراق (اراك)، هفت هشت نفر از طايفه بيات، شراب خورده، مست شده بودند. در اين اثناء، همه به شور مستى، از اطاق بيرون آمده بودند....

گزیده الکلام...؛ حکایتی از حاج میرزا حسین نوری

انسان در هر راه باشد، باز بايد راه باريكى با خدا داشته باشد، آقاى حاج سيّد محمّدباقر قزوينى، از مرحوم حاج ميرزا حسين نورى نقل كرد، او از كسى كه:....

گزیده الکلام...؛ رگ خویشاوندی، داستانی از شیخ محمّدرضا مسجد شاهی

آقاى آشيخ محمّدرضاى اصفهانى مسجد شاهى نقل كرد از آقاى آسيّد محمّد قزوينى حلّى، نجل مرحوم آسيّد مهدى كه: ....

گزیده الکلام...؛ تربیت فرزند

حضرت صادق (علیه السلام) مى ‏فرمايند: «بچّه، هفت سال بازى مى ‏كند و هفت سال هم كتابت ياد مى‏ گيرد و هفت سال، حلال و حرام تعلّم مى‏ نمايد.»....

گزیده الکلام...؛ آثار سوء هم نشین بد

اين همه دزد و دغل كه امروز مى‏بينى، اغلب در اثر همنشينى شده؛ در موقعى كه بايد كاسبى و هنر ياد بگيرد، رفيقان بد دورش را گرفته، نگذاشته‏اند پى كسب هنر برود. تا وقت كار گذشته، از خواب وقتى بيدار شده است كه هيچ كار بلد نيست،....

گزیده الکلام...؛ محمّد بن هشام

محمد بن هشام از حبسى‏هاى آزاد بود. از منصور فرارى بود و در پرده اختفاء روزگار مى‏گذرانيد، بى آن كه جرأت داشته باشد كه نسب خود را در جائى ابراز كند.....

گزیده الکلام...؛ خاندان صاحب هدایۀ المسترشدین

خداوند به او، از دختر شيخ، آقا شيخ محمّدباقر را مرحمت كرد. مرحوم آقا شيخ محمّدباقر هم كه آراسته به فضل و كمال بود، دختر خاله خود را كه صبيّه آقا سيّد صدرالدين عاملى باشد،...

گزیده الکلام...؛قانون نظام وظیفه در قم

شاه خودش به مرحوم آيت اللّه‏ آقاى حاج شيخ عبدالكريم حائرى صريحا قول داده بود كه از قم و نواحى، تا پانزده سال نظام اجبارى نگيرند؛ ولى دو سال نگذشته بود كه از نواحى قم گرفتند، ....

گزیده الکلام...؛قوّت دیانت

خيلى اتّفاق افتاده كه توسّط خواب، كشف مطالب شده؛ چون عالم خواب هم يكى از طرق وصول به واقع است؛ امّا نه هر خواب و نه هر وقت، بلكه حسب آنچه كه خداوند مصلحت بداند....

گزیده الکلام...؛فقیران آبرودار و با دیانت

آقاى آقا سيّد صدرالدين صدر نقل كرد كه: در نجف، يك نفر، يك ليره اشتباها دست يك فقيرى گذاشته بود. فقير هم نابينا بود؛ لكن از سنگينى آن ملتفت شده بود كه ليره است و فهميده بود كه او اشتباه كرده....

گزیده الکلام...؛پیشوای عادل

در كتاب «اصل الشيعه»، از ابوسعيد منصور بن حسين آبى، متوفّى سنه 422، در كتاب «نثر الدرر» نقل كرده كه احنف بن قيس گفت: وارد شدم بر معاويه؛ ....

گزیده الکلام...؛حلم احنف بن قيس

احنف بن قيس، از بزرگان اهل بصره و بسيار محترم بود و يكى از حكماء و عقلاء و سياسيّين بود. در حلم، ضرب المثل بوده، مى ‏گفتند: فلانى از احنف، حليم‏تر و بردبارتر است. به احنف گفتند:.....

گزیده الکلام...؛ حضرت ابوطالب (علیه السلام)

ابن ابى الحديد در فضل اميرالمؤمنين (عليه السلام) مى‏گويد: چه گويم در حقّ كسى كه پدرش، ابوطالب، بزرگ بطحا و شيخ قريش و رئيس مكّه بود....

گزیده الکلام...؛ حکایت شیر بهادر

اين همه رجزها (رجزهای رضا شاه)، نظير آن رجز هندى گرديد كه آقاى ميرزا عبداللّه‏ تبريزى مجتهدى از آقاى شيخ محمّد رضا مجتهد مسجد شاهى اصفهان نقل كرد كه: ...

گزیده الکلام ...؛ مباحثه هشام با یکی از مخالفین

هشام بن حكم، با يكى از مخالفين مباحثه مى‏ نمود. او به هشام گفت كه: اگر تو غالب شدى، من مذهب تو را اختيار مى ‏كنم؛ و اگر من غالب شدم، تو مذهب مرا اختيار كن. هشام گفت: انصاف به خرج ندادى....

گزیده الکلام ...؛ خط یادگاری علی محمّد باب

آقا ميرزا عبدالكريم پاقلعه‏ اى اصفهانى كه سمتى در مدرسه چهار باغ اصفهان داشت، گفت: از سيّد على محمّد باب، چند سطر يادگارى در ديوار زير گنبد چهار باغ بود كه به خطّ خود نوشته بود. ....

گزیده الکلام ...؛ عیسی بن زید الشهید

براى پاره‏اى اشخاص، اتّفاق مى‏ افتد كه عمرى دراز با حال بيم و هراس گذرانيده، به طورى كه از سايه خود نيز مى ‏ترسند. ....

گزیده الکلام ...؛حکم غنا در اسلام

گرچه مغنّى در اين عصر هم خيلى احترام پيدا كرده؛ غنا كه از مناهى الهيّه و محرّمات شرعيّه است، رونقى به سزا يافته، به نحوى كه يكى از علوم شمرده مى ‏شود، مى ‏گويند: علم موسيقى. ....

گزیده الکلام ...؛خاندان صدر

بارى، مرحوم سيّد حسن صدر معظّم له، نسبش به مرحوم آقا سيّد نورالدين، برادر صاحب مدارك مى‏ رسد. ....

گزیده الکلام ...؛ شیعیان و بت پرستان برمه

اين ايّام، رنگون پايتخت آنجا، مورد حمله آن هاست. در رنگون، شيعه زياد است. حاج سيّد محمّدباقر گلپايگانى، از جانب آيت اللّه‏ آقاى آقا سيّد ابوالحسن اصفهانى، مبعوث به امامت جماعت آنجا و بيان معالم دين اهال گرديده. ....

  • تعداد رکوردها : 214