يکشنبه - 2020 مي 31 - 7 شوال 1441 - 11 خرداد 1399

بیانیه دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی درباره رؤیت هلال ماه شوال

از نظر حضرت الله العظمی شبیری زنجانی(دام ظله) ملاک برای اثبات شروع ماه قمری، دیده شدن ماه با چشم عادی است.