جمعه 24 مرداد 1399 - 2020 آگوست 14

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
تقلید در ثابت شدن اول ماه
آیا بحث رؤیت هلال و اثبات اول ماه، تقلیدی است؟
پاسخ
بخشی از آن تقلیدی و بخشی دیگر، غیر تقلیدی است. در مبانی علمی رؤیت هلال (مثلاً: آیا رؤیت با چشم مسلح معتبر است یا خیر؟ آیا هلال برای نقاطی که شب مشترک دارند واحد است یا خیر؟ آیا شهادت دو عادل معتبر است یا خیر؟) باید تقلید کند. اما اینکه آیا بر اساس آن مبانی، عملاً هلال دیده شده است یا خیر؟ ملاک، اثبات شرعی آن بر اساس حجت است. بنابراین اگر بر اساس مبانی مرجع تقلید، مکلف اطمینان به ثابت شدن اول ماه پیدا کند، همان ملاک است.