دوشنبه 5 خرداد 1399 - 2020 مي 25

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
ادامه دادن سحری با گمان به باقی بودن وقت
شخصی در ماه رمضان به اعتقاد اینکه هنوز اذان صبح نشده بدون آنکه تحقیق کند غذا می‌خورد؛ سپس متوجه می‌شود که بعد از اذان غذا خورده است. تکلیف او چیست؟
پاسخ
باید بقیۀ آن روز از چیزهایی که روزه را باطل می‌کند اجتناب کند و روزۀ آن روز را قضا کند ولی کفّاره ندارد.