سه شنبه 21 آبان 1398 - 2019 نوامبر 12

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
خوردن داروهای فاقد جنبۀ غذایی
آیا خوردن داروهایی که هیچ جنبۀ غذایی ندارد و مثلاً جهت تسکین درد بیمار به کار می‌رود باطل‌کنندۀ روزه است؟
پاسخ
بله، مبطل است.