دوشنبه 7 بهمن 1398 - 2020 ژانوِيه 27

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
خون دیدن نزدیک غروب آفتاب
زنی پنج دقیقه قبل از مغرب خون حیض دیده است، حکم روزۀ آن روز او چیست؟ اگر روزه‌اش مستحبی باشد چطور؟
پاسخ
در هر دو صورت روزه‌اش باطل است