يکشنبه 29 دي 1398 - 2020 ژانوِيه 19

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
سفر قبل از ظهر در ماه رمضان بدون قصد قبلی
کسی که از قبل قصد داشته بعدازظهر در ماه رمضان سفر کند، آیا می‌تواند قبل از ظهر به سفر برود؟ در این صورت روزه‌اش چه حکمی دارد؟
پاسخ
مانعی ندارد و باید در سفر روزه بگیرد و روزه‌اش صحیح است.