پنج شنبه 14 فروردين 1399 - 2020 آوريل 02

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
مسافرت بین دو وطن در حال روزه
نظر به اینکه بعضی دو وطن دارند و نماز و روزۀ آن‌ها در دو محل مذکور تمام است، در چه صورت مسافرت بین این دو، به صحت روزۀ آنان ضرر نمی‌رساند؟
پاسخ
اگر کثیر السفر باشند یا شروع سفر بعد از ظهر باشد یا در حالی که در راه امساک کرده‌اند، قبل از ظهر خود را به وطن بعدی برسانند و با رسیدن به وطن، نیت روزه داشته باشند؛ روزه‌شان صحیح است. همچنین است اگر در شب احتمال مسافرت را نمی‌داده‌اند، حتی اگر پیش از ظهر اتفاقاً به این سفر رفته باشند. در هر صورت اگر فاصلۀ دو وطن کمتر از هشت فرسخ است، با مسافرت بین دو مکان، سفر شرعی محقق نمی‌شود؛ لذا نماز تمام و روزه صحیح است.