پنج شنبه 14 فروردين 1399 - 2020 آوريل 02

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
فروش امتیاز وام
آیا فروش امتیاز وام جایز است؟
پاسخ
خرید و فروش امتیاز و حق وام (نه خود وام) به دیگری، در صورتی که منع قانونی نداشته باشد، و اصل وام نیز مشروع باشد اشکالی ندارد.