يکشنبه 29 دي 1398 - 2020 ژانوِيه 19

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
نماز احتیاط در شک بین سه و چهار
آیا می توان در شک بین رکعت سه و چهار به جای دو رکعت نماز احتیاط نشسته، یک رکعت ایستاده به جا آورد؟
پاسخ
خیر صحیح نیست.