دوشنبه 31 شهريور 1399 - 2020 سپتامبر 21

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
خواندن مطالب تحریک آمیز
آیا مطالعه نوشتار یا کتبی که باعث تحریک شهوت می شود، در صورتی که خواننده اطمینان دارد با مطالعه آنها دچار گناه نمی‌شود، اشکال دارد؟
پاسخ
بله، اگر محتوای آن موجب تحریک شهوت برای نوع مردم باشد، جایز نیست.