دوشنبه 31 شهريور 1399 - 2020 سپتامبر 21

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
شرط پرداخت مبلغی در صورت بهم زدن معامله
در معامله‌ای طرفین توافق می‌کنند که در صورت پشیمانی هر یک از آنها از انجام معامله، شخص پشیمان شده مبلغ مشخصی را به طرف مقابل پرداخت کند. آیا دریافت این مبلغ جایز است؟
پاسخ
چنین شرطی در بیع صحیح نیست.