دوشنبه 7 بهمن 1398 - 2020 ژانوِيه 27

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
زکات انگور قبل از تبدیل به کشمش
باغداری که محصولش را به صورت غوره یا انگور میفروشد باید زکاتش را بدهد یا وجوب زکات وقتی است که انگورها را تا کشمش شدن نگهدارد؟
پاسخ
اگر انگورها قابل کشمش شدن باشد، وقتی به آن انگور گفته شود و به اندازهای است که اگر کشمش شود به حد نصاب می‌رسد، پرداخت زکات آن واجب است. اما اگر غوره را بفروشد زکات به فروشنده واجب نمیشود.