يکشنبه 29 دي 1398 - 2020 ژانوِيه 19

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
نماز خواندن در ملک موروثی قبل از تقسیم
در منزل موروثی که متعلق به چند وارث است، نماز خواندن بعضی از ورثه یا دیگر افراد در آن، بدون رضایت سایر ورثه چه حکمی دارد؟
پاسخ
نماز قبل از تقسیم ملک موروثی بدون اجازۀ بقیۀ ورثه و یا احراز رضایت قلبی آنها، و در مورد صغار، اجازۀ ولی یا قیم شرعی آنها، حرام و بنا براحتیاط باطل است.