يکشنبه 11 خرداد 1399 - 2020 مي 31

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
شرط ضمن فروش زمین
آیا هنگام فروش زمین می‌توان شرط نمود که یک طبقه بیشتر ساختمان ساخته نشود؟
پاسخ
بله، مانعی ندارد.