چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 2020 آگوست 12

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
آدرس الکترونيک :
شماره موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
عمل کردن زن به نذری که قبل از ازدواج انجام داده
دختری قبل از ازدواج نذر شرعی کرده که پنجشنبه اول هر ماه روزه بگیرد. حال بعد از ازدواج، شوهر مخالف انجام این نذر است. در صورتی که عمل به نذر مخالف حقوق شوهر باشد یا نباشد، تکلیف چیست؟
پاسخ
در صورتی که در هنگام عمل، نذر رجحان داشته باشد، ظاهراً باید به نذرش، عمل نماید.