چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 2020 آگوست 12

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
آدرس الکترونيک :
شماره موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
شنیدن غیبت افرادی که نمی‌شناسیم
گاهی همکارم، عیبی از همسرش یا فرزندش را برایم بیان می‌کند یا خاطره‌ای تعریف می‌کند که نشان‌دهنده نقص و عیبی در یکی از بستگان اوست. اگر من همسر و فرزند و آن بستگان وی را اصلا ندیده باشم و نشناسم، آیا شنیدن این سخنان، شنيدن غيبت محسوب می‌شود؟
پاسخ
اگر ایشان در معرضیت شناختن باشند یا از تعریف کردن وی، شخص دیگری که می‌شناسید عیب مخفی‌اش آشکار شود، غیبت است.