يکشنبه 11 خرداد 1399 - 2020 مي 31

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
مقدار تأمل نمازگزار در شکهای مبطل
در شکهایی که نماز را باطل می‌کند (مثلاً شک در رکعات نماز دو رکعتی) چقدر باید فکر کرد تا بعد از آن اگر به نتیجه نرسید، رها کردن نماز جایز باشد؟
پاسخ
تا مأیوس نشده یا صورت نماز بهم نخورده نماز را نشکند.