چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 2020 آگوست 12

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
آدرس الکترونيک :
شماره موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
مقدار تأمل نمازگزار در شکهای مبطل
در شکهایی که نماز را باطل می‌کند (مثلاً شک در رکعات نماز دو رکعتی) چقدر باید فکر کرد تا بعد از آن اگر به نتیجه نرسید، رها کردن نماز جایز باشد؟
پاسخ
تا مأیوس نشده یا صورت نماز بهم نخورده نماز را نشکند.