چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 2020 آگوست 12

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
آدرس الکترونيک :
شماره موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
روزه اولی‌ها
دخترم در نیمه شعبان سال 1432 (26تیر1390) متولد شده است. آیا روزه گرفتن در ماه رمضان امسال (سال 99) بر او واجب است؟ اگر نمی‌داند که توانایی گرفتن روزه را دارد یا نه، وظیفه‌اش نسبت به روزه چیست؟
پاسخ
الف) در فرض سؤال، دخترتان به سن بلوغ رسیده است. البته اگر روزه گرفتن برایش دارای مشقتی باشد که معمولا قابل تحمل نیست، لازم نیست روزه بگیرد. حال اگر تا ماه رمضان بعد، عذرش ادامه یافت قضا لازم نیست، ولی باید برای هر روز یک مُد طعام (حدود نهصد گرم به‌حساب گندم) به مسکین بدهد. ب) اگر احتمال ضرر در مورد وی منتفی است، ولی محتمل است از گرفتن روزه ناتوان شود یا روزه برایش مشقت شدید داشته باشد، باید روزه را شروع کند و چنانچه دچار ناتوانی یا مشقت شدید شد، رها نماید.