چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 2020 آگوست 12

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
آدرس الکترونيک :
شماره موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
تأخیر در انجام غسل و بیدار شدن پس از طلوع فجر
فردی در شب ماه رمضان جنب شده و با توجه به خستگی خود بسیار بعید می‌داند که قبل از طلوع فجر بیدار شود. آیا جایز است بخوابد؟ اگر بخوابد و بیدار نشود، حکم روزه‌اش چیست؟ آیا فرقی بین خواب اول و دوم وجود دارد؟
پاسخ
جایز نیست قبل از غسل کردن بخوابد. چنانچه بخوابد و بیدار نشود، روزه‌اش باطل است و باید امساک کند و علاوه بر قضا، کفّاره هم واجب می‌شود و فرقی بین خواب اول و دوم نیست.