جمعه 24 مرداد 1399 - 2020 آگوست 14

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
محدودۀ شهر برای تعیین مسافت شرعی
تعیین محدودۀ محله‌ها و شهرها که در اندازه‌گیری مسافت شرعی دخالت دارد به عهدۀ عرف است یا اگر شهرداری هم جایی را جزو محدودۀ محل یا شهری اعلام کند همان حکم را دارد؟
پاسخ
تعیین محدوده با عرف است، بله تعیین شهرداری ممکن است به تدریج عرف را تغییر دهد.