يکشنبه 19 ارديبهشت 1400 - 2021 مي 09

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
آدرس الکترونيک :
شماره موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
نهی شوهر از روزۀ همسر
شوهرم مخالف روزه گرفتن من است و میگوید: «اگر شوهرت راضی نباشد روزهات قبول نیست». آیا میتوانم روزۀ ماه رمضان را افطار کنم و بعداً قضای آن را بجا آورم؟
پاسخ
واجب است روزۀ خود را بگیرید. اطاعت از شوهر در این موارد، حرام است.