الاربعاء 22 جُمادى الأولى 1445 - چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲


آداب عیادت


آداب عیادت

آمیرزا رضی تبریزی می گفت: عدّه ای به عیادت مرحوم [آیت الله] شریعت اصفهانی رفتند و جلسة عیادت را طول دادند. بعد از ایشان تقاضا کردند که دعا کند. ایشان فرمود: شبیه به همین قضیه در زمان أعمش رخ داد. اعمش مریض شد و عدّه ای به عیادت او رفتند و جلسة عیادت را طول دادند. به أعمش گفتند: دعای مریض در حقّ عیادت کنندگان مستجاب است و از ایشان تقاضا کردند که دعا کند. أعمش گفت: «اللهم علِّمهم آداب العیادة»!