0-0-0 - یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲


آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظلّه؛ زنجان سابقه دینی درخشانی دارد

آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظلّه؛

زنجان سابقه دینی درخشانی دارد.

جمعی از دانشجویان زنجانی با حضور در دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظلّه با ایشان دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی، معظمٌ له ، زنجان را شهری دینی دانستند و خاطر نشان کردند: زنجان افراد با استعداد زیادی دارد که می توانند برای سایر جوامع نیز باعث آبرو باشند.
مرجع عالی قدر شیعیان در این دیدار به سابقه دینی شهر زنجان و فعالیت حوزه های علمی این شهر اشاره کردند و فرمودند: زنجان یک شهر دینی سابقه دار است و حوزه علمیه این شهر در سطح بالایی بوده است. اشخاص وقتی در قفقاز مراحل ابتدایی علوم دینی را پشت سر می گذاشتند به اردبیل می آمدند و در اردبیل یک مقداری که معلوماتشان تکمیل می شد به حوزه علمیه زنجان وارد می شدند.

آیت الله العظمی شبیری زنجانی مد ظله در ادامه به عالمانی که در حوزه های زنجان پرورش یافته اند اشاره کردند و افزودند: مرحوم آسید یونس اردبیلی که جزء مراجع بوده مدتی در زنجان شاگرد آخوند ملاعلی بوده و آنجا تحصیل می کرده است. از زنجان بالاتر نجف و اصفهان بوده است. مرحوم شفتی و کرباسی در اصفهان بودند و در نجف هم طبقه صاحب جواهر رضوان الله علیهم حضور داشتند.

این مرجع عالی قدر در تبیین جایگاه عظیم شهر زنجان به بیان خاطره یکی از دوستان سابقشان پرداختند و فرمودند: یکی از رفقای ما نوه آمیرزا علی اکبر اهری بودند. آمیرزا خودش را در ردیف آسید ابوالحسن و گاهی هم خودش را از او مقدم می دانسته است. نواده او می گفت که من با هر که بحث کردم خودم را برتر می دیدم به جز دو نفر، یکی در بحث با آقا حسین بروجردی که هیچ کدام نتوانستیم غلبه کنیم و دیگری در زنجان درس آخوند میرزا قربان علی رفتم و آنجا اشکال کردم. شاگردها به من گفتند شما برای چه اشکال می کنید؟ و آخوند میرزا قربانعلی به آنها گفت: چرا اعتراض می کنید و بعد از اینکه از اشکال من تمجید کرد پاسخی داد که من خودم خجالت کشیدم و تنها این شخص به من فائق آمد. آخوند میرزا قربانعلی در زمان مشروطه به نجف تبعید شدند و در آنجا دفن هستند.

ایشان در ادامه فرمودند: این موارد در طول تاریخ زیاد دیده می شود و نشان می دهد که زنجان در تربیت افراد عالم و متدین سابقه درخشانی دارد. الان هم افراد با سواد چه دانشجویان متدین و چه طلبه های عالم زیاد در این شهر هستند.

معظم له در پایان برای موفقیت همه طلاب و دانشجویان و توفیق خدمت گزاری آنها به مکتب تشیع دعا کردند.