الاربعاء 17 مُحَرَّم 1446 - چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳


اجاره كردن عبا

اجاره كردن عبا

آیت الله ملا محمد فاضل شربیانی (م1322ق) از فقهای نامدار شیعه، و از شاگردان حضرات آیات شیخ انصاری، سید حسین کوه کمری و میرزای شیرازی “رضوان الله علیهم” است که پس از وفات میرزا، مرجع تقلید شیعیان در بسیاری از نواحی ایران، عراق و قفقاز شد.

آیت الله العظمی شبیری زنجانی با ذکر داستانی از ویژگی اخلاقی ایشان، معنویت و روح بلند این فقیه بزرگ را ستوده اند:

فاضل شربيانى اعيان منش بود، ولى از جهات روحى و معنوى خيلى ممتاز بود. نوه مرحوم فاضل شربيانى در مشهد براى من نقل مى‏كرد:

شخصى عبا نداشت و دلش عبا مى‏خواست، ولى تمكّن مالى نداشت. به او مى‏گويند كه آقاى شربيانى عباى خوبى دارد و اگر مى‏خواهى عباى او را به دست بياورى، راهش اين است كه وقتى ايشان به حرم مشرّف مى‏شود، با فلان كيفيت مقابل ايشان ظاهر شوى، اين عبا خود به خود روى دوش شما مى‏افتد.

آن شخص هم موقعى كه شربيانى به حرم مشرّف مى‏شود، همان كار را انجام مى‏دهد و شربيانى عبايش را روى دوش او مى‏گذارد و مشغول زيارت مى‏شود. وقتى زيارت ايشان تمام مى‏شود، به آن شخص مى‏گويد: شما عباى خودتان را بيست دقيقه‏اى به من اجاره بدهيد تا به منزل بروم و بى عبا نباشم. آن شخص هم عبا را به شربيانى اجاره مى‏دهد تا به منزل مى‏رسد و عبا را هم تحويل مى‏دهد.

آن چيزى كه مهم است اين است كه فاضل شربيانى به آن شخص نگفت: عباى خودم را بده، بلكه تعبير كرد: «به من اجاره بده.»