شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

بیانات


اجاره کردن عبا

اجاره کردن عبا

آیت الله ملا محمد فاضل شربیانی (م1322ق) از فقهای نامدار شیعه، و از شاگردان حضرات آیات شیخ انصاری، سید حسین کوه کمری و میرزای شیرازی “رضوان الله علیهم” است که پس از وفات میرزا، مرجع تقلید شیعیان در بسیاری از نواحی ایران، عراق و قفقاز شد.

آیت الله العظمی شبیری زنجانی با ذکر داستانی از ویژگی اخلاقی ایشان، معنویت و روح بلند این فقیه بزرگ را ستوده اند:

فاضل شربیانى اعیان منش بود، ولى از جهات روحى و معنوى خیلى ممتاز بود. نوه مرحوم فاضل شربیانى در مشهد براى من نقل مى‏کرد:

شخصى عبا نداشت و دلش عبا مى‏خواست، ولى تمکّن مالى نداشت. به او مى‏گویند که آقاى شربیانى عباى خوبى دارد و اگر مى‏خواهى عباى او را به دست بیاورى، راهش این است که وقتى ایشان به حرم مشرّف مى‏شود، با فلان کیفیت مقابل ایشان ظاهر شوى، این عبا خود به خود روى دوش شما مى‏افتد.

آن شخص هم موقعى که شربیانى به حرم مشرّف مى‏شود، همان کار را انجام مى‏دهد و شربیانى عبایش را روى دوش او مى‏گذارد و مشغول زیارت مى‏شود. وقتى زیارت ایشان تمام مى‏شود، به آن شخص مى‏گوید: شما عباى خودتان را بیست دقیقه‏اى به من اجاره بدهید تا به منزل بروم و بى عبا نباشم. آن شخص هم عبا را به شربیانى اجاره مى‏دهد تا به منزل مى‏رسد و عبا را هم تحویل مى‏دهد.

آن چیزى که مهم است این است که فاضل شربیانى به آن شخص نگفت: عباى خودم را بده، بلکه تعبیر کرد: «به من اجاره بده.»