دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

آثار منتشرشده


اربعینیات

نام اثر: «اربعینیات»

مؤلف: آیت الله العظمی حاج سید احمد زنجانی(قدّس سرّه) والد معظم مرجع عالی قدر

معرفی کتاب:

فقیه وارسته آیت الله العظمی حاج سید احمد زنجانی(قدّس سرّه) به پیروی از سنت حسنه”اربعین نویسی”، کتاب «اربعینیات» را تألیف کرده است. شخصیت علمی و اجتماعی ایشان در کنار ذوقیات بالا و اِشراف بر مجموعه معارف اسلامی و نیز قوه استنباط و درک عمیق در مسائل اخلاقی و کاربردی دین، کتاب مذکور را به انواع امتیازات مزین کرده است. مجموعه ای از چهار اربعین که مطالب آن برمبنای روابط سه گانه انسان با خداوند؛ انسان با دیگران و انسان با خود ترتیب یافته است و کنار هم قرار گرفتن آن ها با محوریتی مشخص، ابتکار ویژه ایشان است که از تمسک به حدیثی قدسی سرچشمه می گیرد.

ویژگی های کتاب:

• زنجیره ای از احادیث اخلاقی و تربیتی که شرح هرکدام، مقدمه حدیث پس ازآن است.

• ارائه مصادیق عینی و کاربردی راهگشا در شرح احادیث

• تفسیر حدیث به حدیث و پرهیز از تفسیرهای سلیقه ای

• نقل سند و بیان فقه الحدیث روایات

• بیان شیوا و آسان در القای معارف اسلامی و مبانی فهم احادیث

نسخه خطی این کتاب، پس از تحقیق، تصحیح و ویرایش، برای نخستین بار، توسط انتشارات مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام به زیور طبع آراسته و به محضر طالبان علم تقدیم گردیده است.

نمایندگی فروش:

انتشارات مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام: تلفن 02537743719

مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام: تلفن 02537743719

قم، ابتدای خیابان شهدا، کلبه شروق، تلفن02537838144