الاثنين 20 جُمادى الأولى 1445 - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲


اربعينيات

نام اثر: «اربعينيات»

مؤلف: آیت الله العظمی حاج سيد احمد زنجاني(قدّس سرّه) والد معظم مرجع عالی قدر

معرفی کتاب:

فقيه وارسته آیت الله العظمی حاج سيد احمد زنجاني(قدّس سرّه) به پیروی از سنت حسنه”اربعین نویسی”، كتاب «اربعينيات» را تأليف کرده است. شخصيت علمي و اجتماعي ايشان در کنار ذوقيات بالا و اِشراف بر مجموعه معارف اسلامي و نيز قوه استنباط و درک عميق در مسائل اخلاقي و کاربردي دين، کتاب مذکور را به انواع امتیازات مزین کرده است. مجموعه اي از چهار اربعين که مطالب آن برمبناي روابط سه گانه انسان با خداوند؛ انسان با ديگران و انسان با خود ترتيب يافته است و کنار هم قرار گرفتن آن ها با محوريتي مشخص، ابتکار ويژه ايشان است که از تمسک به حديثی قدسي سرچشمه می گیرد.

ویژگی های کتاب:

• زنجیره ای از احادیث اخلاقی و تربیتی که شرح هرکدام، مقدمه حدیث پس ازآن است.

• ارائه مصادیق عینی و کاربردی راهگشا در شرح احادیث

• تفسیر حدیث به حدیث و پرهیز از تفسیرهای سلیقه ای

• نقل سند و بیان فقه الحدیث روایات

• بیان شیوا و آسان در القای معارف اسلامی و مبانی فهم احادیث

نسخه خطی این کتاب، پس از تحقیق، تصحیح و ویرایش، برای نخستین بار، توسط انتشارات مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام به زیور طبع آراسته و به محضر طالبان علم تقدیم گردیده است.

نمایندگی فروش:

انتشارات مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام: تلفن 02537743719

مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام: تلفن 02537743719

قم، ابتدای خیابان شهدا، کلبه شروق، تلفن02537838144