دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

بیانات


اسلام این است


اسلام این است

این قضیه درباره مرحوم راشد [مرحوم شیخ حسینعلى راشد، واعظ مشهور] معروف است:

مرحوم سید خلیل ضیایى، هم‏ولایتى راشد، نقل کرده است:

در زمان شاه مى‏ خواستند در منطقه بهارستان تهران، اطراف ساختمان مجلس شوارى ملّى را بسازند و باید 35 خانه خراب مى‏ شد. به اطلاع صاحبان خانه ‏ها رساندند که خانه شما را مترى فلان مقدار مى ‏خریم. هر کس اعتراض دارد، بنویسد تا رسیدگى شود. هیچ‏کس به جز مرحوم راشد اعتراض نکرد. این جریان خیلى بر مسؤولین گران آمد، و گفتند: «فقط اینکه آخوند است، اعتراض کرده!»

بعد مرحوم راشد را دعوت کردند و آماده شدند براى اینکه به او حمله کنند و خفیفش نمایند.

راشد آمد و بعد از سلام و احوال‏پرسى از او پرسیدند که اعتراض شما چیست؟ گفت: حقیقتش این است که این خانه را من سالها قبل و به قیمت خیلى کم خریده‏ام و در این مدت زمان طولانى مخروبه شده و به نظر من قیمتى که شما پیشنهاد کرده‏اید، زیاد است! من راضى نیستم از بیت المال مردم قیمت بیشترى براى خانه‏ام بگیرم.

بهت و تعجّب همه را فرا گرفت و یکى از اعضاى کمیسیون که از اقلیتهاى دینى بود، از جا برخاست و راشد را بوسید و گفت: «اگر اسلام این است، من آماده‏ام براى مسلمان شدن…».