الخميس 18 مُحَرَّم 1446 - پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳


اعتماد به یکدیگر

آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی:

آقای حسن‌زاده آملی مکرّر نقل می‌کرد و من هم از ایشان شنیدم، می‌گفت:

ابتدای ورودم به قم منزلی در همسایگی حاج آقای زنجانی (والد ما) گرفتم. به نسخه‌ای خطی نیاز پیدا کردم که ایشان آن را داشت. به منزل ایشان رفتم و از وی خواستم نسخه را چند روزی به من امانت بدهد. ایشان بدون این‌که مرا بشناسد یا التزامی بگیرد، نسخه را به من داد. من هم زود استفاده کردم و برگرداندم.

آقای حسن‌زاده می‌گفت: من با تعجّب به ایشان عرض کردم: شما نشناخته، کتاب خطی به من دادید؟!

ایشان فرمود: اگر ما که هم‌لباس هستیم به همدیگر اعتماد نداشته باشیم، از دیگران چه توقعی داریم؟

آقای حسن زاده می‌گفت: این حرف در من خیلی تأثیر گذاشت!

 

جرعه ای از دریا؛ ج3، ص561