الخميس 16 جُمادى الأولى 1445 - پنجشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۲


امام موسی صدر شخصیتی متین و آگاه بود


امام موسی صدر شخصیتی متین و آگاه بود

ما در روز میلاد امام رضا علیه السلام به لباس مقدس روحانیت ملبس شدیم. مرحوم” آسید رضا صدر” این روز را انتخاب کردند. من و “آقا موسی” هم بحث بودیم. یک روز به من گفتند با آقا موسی به منزل ما بیایید. وقت آن است که لباس روحانیت بپوشید.

مرحوم والد( آیت الله سید احمد زنجانی) با ” آسید صدر الدین” ( آیت الله سید صدر الدین صدر) جلسات بحث علمی داشتند. روز میلاد از ما خواستند به منزل ایشان برویم. مرحوم آیت الله خمینی را هم که با والد ما رفاقت داشتند، دعوت کرده بودند. ” آقای سید صدر الدین” عمامه مرا گذاشت و حاج آقای ما عمامه ” آقا موسی” را.

آقا موسی متین و صبور بودند و نجابت مخصوصی داشتند. ایشان نسبت به مسائل سیاسی از درک و بینش خوبی برخوردار بودند و در این زمینه استعداد و آگاهی خوبی داشتند.

امیدوارم هرکجا که هستند چه در این دنیا و چه در آن دنیا، مورد عنایت و تفضل خداوند متعال باشند.