الاربعاء 22 جُمادى الأولى 1445 - چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲


انتقاد از انتشار کتاب مستدرک نهج البلاغه


انتقاد از انتشار کتاب مستدرک نهج البلاغه

مرحوم سیّد رضی برای همه کلمات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام کتاب ننوشته اند که دیگران با جمع آوری دیگر کلمات آن حضرت بتوانند بر نهج البلاغه مستدرک بنویسند.

نهج البلاغه حاصل ذوق سلیم و تبحّر سید رضی ( رحمه الله) در ادبیات است. اهمیت سخنان امیرالمومنین علیه السلام را کسانی مانند مرحوم رضی متوجه می شوند. او شخصی ادیب و متبحّر بوده و بر اساس ملاکها و معیارهایی که حاصل تبحّر اوست سخنان حضرت را گزینش کرده است.

همه سخنان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ” فوق العاده” است ولی نهج البلاغه همه کلمات حضرت نیست بلکه سید رضی ( ره) کلماتی از حضرت را گزینش کرده است و هر گزینشی هم دارای ملاک و معیاری است اما این به آن معنا نیست که سایر کلمات حضرت که در نهج البلاغه نیست اهمیت ندارد یا کم اهمیت است.

گاهی برخی اشخاص با جمع آوری سایر سخنان حضرت مدعی نوشتن مستدرک بر نهج البلاغه می شوند . این سخن وقتی درست است که سید رضی ( ره) نهج البلاغه را جامع کلمات حضرت دانسته باشد.

مرحوم سیّد رضی آنچه را که برخی از مستدرک نویسان جمع آوری می کنند را دیده ولی آن را انتخاب نکرده است و اگر می خواست همه کلمات حضرت را جمع آوری کند قطعا بیشتر از این مجموعه بود. اگر کسی کلمات و عباراتی را پیدا کرد که طبق ملاک ایشان از لحاظ اهمیت به اندازه عبارات موجود در نهج البلاغه باشد این مستدرک است.