سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱


خارج اصول/ بحث خبر واحد/ آیه نبأ/ جلسه2 – 15/ 09/ 95