دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

سوالات شرعی

شبیه شدن به جنس مخالف
پرسش

منظور از تشبه مرد به زن و زن به مرد چیست؟

پاسخ

هر رفتاری که سبب هتک شخص گردد حرام است. همچنین اگر مرد لباس زنانه، و زن لباس مردانه را لباس عادی خود قرار دهد، جایز نیست.

آرایش ملایم زن در بیرون منزل
پرسش

آیا برای زن جایز است که با آرايش ملایم و جزئی در محیط کار حاضر شود یا بیرون از منزل برود، در حالی که حجاب را کاملا رعایت می کند؟

پاسخ

در صورتی که موجب تحریک شهوت دیگران شود یا مفسده دیگر داشته باشد، حرام است.

پوشاندن زیور آلات و پیرایش ابرو
پرسش

آیا اگر زن وجه و کفین را زینت کند مثلا ابرو بردارد یا انگشتر به دست کند، باید این مواضع را نیز از نامحرم بپوشاند؟

پاسخ

اگر نوعاً محرِّک باشد، باید پوشانده شود.

آموزش آرایشگری
پرسش

آیا انتخاب آموزش آرایشگری که شامل آموزش گریم و آرایش صورت و... می شود، به عنوان شغل اشکال دارد؟ در حالی که می دانیم که برخی از هنرجویان با یادگیری آن، جلوی نامحرم آرایش می کنند که این کار گناه است. آیا کار ما که البته صرفاً آموزش است، واسطه وکمک به گناه محسوب می شود؟

پاسخ

در این فرض اشکال ندارد و کمک به گناه نیست.