الاحد 14 مُحَرَّم 1446 - یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

تم محرم

تطهیر ظرف دهان‌خوردۀ سگ
پرسش

تطهیر دهان‌خوردۀ سگ چگونه است؟ آیا حکم ظرف با غیر آن تفاوت دارد؟

پاسخ

ظرف و غیر ظرف -مانند دست انسان- که سگ لیسیده یا از آن چیز روان خورده، باید پیش از شستن خاک مالی شود و همچنین بنابر احتیاط اگر آب دهان سگ در آن ریخته باشد.این حکم شامل چیزهایی که به نسبت ظرف به‌طور معمول میزان کمتری رطوبت دهان سگ را جذب می‌کنند، نمی‌شود و آن‌ها را مانند سایر اشیا باید تطهیر نمود.

فضولات حیوانات حرام گوشت
پرسش

حکم فضولات حیوانات حرامگوشت؛ مانند کلاغ و زاغ و عقاب و طوطی چیست؟

پاسخ

فضولات پرندگان پاک است اما حیوانات حرامگوشت دیگر اگر خون جهنده دارند فضولات آنها نجس است و اگر خون جهنده ندارند مانند ماهی، بنا بر احتیاط باید از فضولات آنها اجتناب شود.

تفحص برای اثبات پاکی و نجاست
پرسش

- اگر شیئی مشکوک الطهاره است و به راحتی می توان به پاک یا نجس بودن آن پی برد، آیا جستجو کردن از پاکی و نجاست آن واجب است یا بنا بر طهارت آن گذاشته می شود؟

پاسخ

اگر حالت سابقه ی آن مشخص باشد بنا بر همان گذاشته می شود، در غیر اینصورت بنا بر طهارت آن گذاشته می شود و در هر حال تحقیق و تفحص، اگر چه راحت باشد، لازم نیست.

طهارت و پاکی پوست کنده شده از بدن
پرسش

- پوست کنار ناخن یا پوست لب که حتی گاهی با سوزش و درد از بدن جدا می شوند، نجس هستند؟

پاسخ

اگر وقت افتادن آن نرسیده مثلا با سوزش کنده شود بنابر احتیاط نجس است.

امتداد داشتن آب به جای تعدد شستن
پرسش

درجاهایی که برای شستن تعدد شرط است، آیا می توان به جای آن، به مقدار متعارف آب امتداد داشته باشد، یعنی به جای شستن دوباره، مدت بیشتری شئ نجس را زیر شیر آب نگه داریم؟

پاسخ

کافی نیست.

چرمی که معلوم نیست از کجا وارد شده
پرسش

حکم چرمهای طبیعی که معلوم نیست از بلاد مسلمین آورده اند یا نه، از جهت طهارت و نجاست چیست؟

پاسخ

اگر از بازار مسلمان ها خریده شود و احتمال داده شود که در پاکی و نجاست آن تحقیق شده، یا فروشنده–ولو به فعل خود- به پاکی آن خبر دهد. محکوم به طهارت است.

مست کننده هایی که از انگور گرفته نشده
پرسش

آیا مسکراتی که از انگور گرفته نمیشوند، نجس هستند؟

پاسخ

هرچیزی که انسان را مست میکند چنانچه به خودی خود روان باشد نجس و حرام است هرچند بر آن اطلاق خمر نشود.

خون مردگی
پرسش

آیا خون مرده که جامد شده و به شکل پوست درآمده، نجس است؟

پاسخ

در صورتی که آنچه خون مرده نامیده شده سیاهی حاصل از کوبیدگی گوشت نباشد بلکه خونی باشد که از رگ خارج شده و زیر پوست باقی مانده است، حکم خون را دارد مگر این که به حالتی تبدیل شود که از نظر عرف خون نامیده نشود.

شک در تطهیر لباس توسط خشکشویی
پرسش

- اگر لباس نجسی به خشکشویی داده شود و پاک شدن آن معلوم نباشد، لباس ازنظر طهارت و نجاست چه وضعیتی دارد؟

پاسخ

اگر از تطهیر لباس خبر دهند و یا اینکه با علم به نجاست قبلی لباس، با آن همانند شئ پاک رفتار کنند، حکم به طهارت لباس می‌شود.

تعدد واسطه در نجاست
پرسش

شی نجس در برخورد با اشیای دیگر تا چند واسطه اشیا و وسایل پاک را نجس می‌کند؟

پاسخ

واسطه‌ها مطلقا موجب نجاست می‌شوند و تعدد تاثیری ندارد.