السبت 18 جُمادى الأولى 1445 - شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

تم پیشفرض

تعهّد به استفاده نکردن از گوشی در محل کار
پرسش

آيا اگر فردی به مؤسسه ی محل کار تعهّد دهد كه از گوشي استفاده نكند، استفاده از آن شرعا جايز است؟

پاسخ

اگر ضمن قرار طرفینی تعهد بدهد که از این وسیله عمل نکند باید طبق آن عمل کند و اگر قرار طرفینی نبوده در صورتی که بر عهده خود گذاشته که از این وسیله استفاده نکند، بنابر احتیاط باید عمل کند.

واریز سهوی مبلغ اضافه به حساب یارانه
پرسش

خانواده من دو نفره است. در این ماه یارانه سه نفر به حساب من واریز شده است. مبلغ اضافی چه حکمی دارد و در چه راهی می توان آن را مصرف کرد؟

پاسخ

باید مبلغ مذکور را عودت دهید و مصرف کردن آن جایز نیست.

کپی برداری از کتاب های کمک درسی
پرسش

آیا می توانیم از نمونه سوالاتی که در برخی از کتاب های کمک درسی وجود دارد، برای استفاده خودمان کپی برداری کنیم؟

پاسخ

اگرعقلا برای مؤلف یا ناشر حقی قائل باشند حتی نسبت به خصوص سوالات، و یا این کار خلاف قانون باشد، بنابر احتیاط باید رعایت شود و بدون اجازه آنها کپی نشود.

صدور فاکتور بیشتر از قیمت خرید
پرسش

فروشنده لوازم اداری هستم. گاهی مسؤول خرید شرکتی برای خرید مراجعه می کند و تقاضای صدور فاکتوری بالاتر از قیمت خرید را دارد. آیا چنین کاری جایزی است؟

پاسخ

در صورتی که صدور فاکتور بالاتر از قیمت معاملی، به معنای تحقق معامله به آن قیمت و در نتیجه کذب باشد، یا موجب اضرار به دیگری شود جایز نیست. در غیر این صورت نیز اگر خلاف قانون باشد، بنابر احتیاط جایز نیست.

رانندگی بدون گواهینامه
پرسش

رانندگی را به خوبی بلد هستم ولی به دلیل مشکلاتی هنوز نتوانسته ام گواهینامه ی رانندگی بگیرم . آیا رانندگی برای من جایز است و در مواقع نیاز می توانم رانندگی کنم؟

پاسخ

بنابر احتیاط جایز نیست.

ساختن صفحه در شبکه‌های اجتماعی به نام دیگران
پرسش

برخی افراد در شبکه‌های اجتماعی بدون اجازه دیگران، صفحه و گروه‌هایی به نام و مشخصات آن‌ها درست می‌کنند که در موارد زیادی سبب اذیت شدن و ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها می‌شود. آیا چنین کاری جایز است؟

پاسخ

اگر به‌قصد ایذاء باشد یا موجب استناد مطالب غیر واقعی به آنان گردد؛ جائز نیست.

استفاده از دفترچه درمانی دیگران
پرسش

استفاده از دفترچه خدمات درمانی دیگران چه حکمی دارد؟

پاسخ

اگر تخلّف از مقررات آن اداره باشد، جایز نیست.

عدم دسترسی به صاحب حق
پرسش

با ماشینی که پارک شده بود تصادف کردم ولی چون عجله داشتم رد شدم. حال به آن شخص دسترسی ندارم. اکنون تکلیف چیست؟

پاسخ

باید مقدار خسارت را با اجازه مجتهد جامع الشرائط به فقیر بپردازید.

التزام به قوانین در موارد تعیین خسارت
پرسش

- وقتی دو تا خودرو با یکدیگر تصادف می کنند و پلیس یکی را مقصر و مسئول پرداخت خسارت معین می کند، آیا لازم است دو طرف مصالحه نیز انجام دهند؟ ب) در این موارد قانون حجت است؟

پاسخ

1. نسبت به شرکت های بیمه تابع قانون و قراردادشان است ولی در ضمان خود شخص اگر استناد خسارت به وی ثابت نشود ضامن نیست و در این فرض اگر ملزم به پرداخت مبلغی شود و مطابق قانون وجه را پرداخت کند ولی در فرض علم به عدم ضمان، رضایت به پرداخت وجه نداشته باشد برای دیگری اخذ وجه مذکور جایز نیست. 2. تشخیص کارشناس اگر موجب اطمینان شود معتبر است.

ساختن بنایی بلندتر از ساختمانهای مجاور
پرسش

ساخت بنایی بلندتر از سایر ساختمان های اطراف، در محله ای که اکثریت ساکنان آن در خانه ای کوچک و ساده زندگی می کنند از منظر شرع جایز است؟

پاسخ

اگر غیر متعارف باشد و عرفا اضرار به غیر محسوب شود یا ورود به حریم ملک دیگری به حساب آید، بدون رضایت دیگری جایز نیست.