دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

سوالات شرعی

محدودۀ شهر برای تعیین مسافت شرعی
پرسش

تعیین محدودۀ محله‌ها و شهرها که در اندازه‌گیری مسافت شرعی دخالت دارد به عهدۀ عرف است یا اگر شهرداری هم جایی را جزو محدودۀ محل یا شهری اعلام کند همان حکم را دارد؟

پاسخ

تعیین محدوده با عرف است، بله تعیین شهرداری ممکن است به تدریج عرف را تغییر دهد.

روزه در مسافرت به منزل پدری
پرسش

حدود یک‌سال است که ازدواج کرده‌ام و در شهری غیر از شهر محل تولدم زندگی می‌کنم. آیا در مسافرت به شهر خودم و میهمان شدن در خانۀ پدر می‌توانم روزه بگیرم؟

پاسخ

اگر عرف آن جا را دیگر محل زندگی شما نمی‌داند، یعنی از زندگی در آن جا منقطع و کنده شده‌اید، بدون قصد اقامت ده روز، نمازتان شکسته است و روزۀ شما صحیح نیست.

مسافرت اتفاقی در صبح ماه رمضان و تکلیف روزه
پرسش

شخصی در صبح ماه رمضان بدون برنامه‌ریزی قبلی به مسافرت می‌رود. برای این‌که روزه‌اش صحیح باشد باید حتماً قبل از ظهر به وطنش برگردد؟

پاسخ

اگر از شب احتمال سفر را نمی‌داده، با سفر شرعی هم روزه‌اش صحیح است و لازم نیست قبل از ظهر به وطن برگردد و چنانچه از شب احتمال می‌داده که به مسافرت برود، با تحقق مسافت شرعی روزه‌اش باطل است. البته در همین فرض اگر مسافرت لزوم نداشته و قبل از زوال می‌تواند به وطن برسد، برگردد و نیت روزه کند.

مسافرت بین دو وطن در حال روزه
پرسش

نظر به اینکه بعضی دو وطن دارند و نماز و روزۀ آن‌ها در دو محل مذکور تمام است، در چه صورت مسافرت بین این دو، به صحت روزۀ آنان ضرر نمی‌رساند؟

پاسخ

اگر کثیر السفر باشند یا شروع سفر بعد از ظهر باشد یا در حالی که در راه امساک کرده‌اند، قبل از ظهر خود را به وطن بعدی برسانند و با رسیدن به وطن، نیت روزه داشته باشند؛ روزه‌شان صحیح است. همچنین است اگر در شب احتمال مسافرت را نمی‌داده‌اند، حتی اگر پیش از ظهر اتفاقاً به این سفر رفته باشند. در هر صورت اگر فاصلۀ دو وطن کمتر از هشت فرسخ است، با مسافرت بین دو مکان، سفر شرعی محقق نمی‌شود؛ لذا نماز تمام و روزه صحیح است.

سکونت طولانی بدون قصد توطن
پرسش

اگر شخصی بدون قصد توطّن، مدت طولانی مانند ده سال در شهری بماند، آیا آن شهر وطن او به شمار می آید؟ اساساً میزان برای صدق توطن چه مقدار است؟

پاسخ

آن محل در حکم وطن اوست و نمازش در آنجا تمام است. وطن جایی است که فرد بخواهد به صورت دائم یا غیر محدود یا به مدتی طولانی -مثلاً بیست_ سی سال- در آنجا بماند به گونهای که عرف، بدون قید، آنجا را محل زندگی وی بداند.

مسافرت در ماه رمضان و برگشت قبل از ظهر
پرسش

آیا انسان میتواند در ماه رمضان از شب نیّت سفر کند و صبح به مسافرت برود، درحالیکه میداند قبل از ظهر به وطن برمیگردد و نیت روزه میکند؟

پاسخ

در فرض سؤال که از شب نیت سفر داشته اگر هنگام اذان صبح در وطن یا جایی باشد که روزه صحیح است مسافرت پیش از ظهر جایز نیست مگر سفر لازم باشد. البته اگر پیش از ظهر برگردد و نیت روزه کند، روزه‌اش صحیح است.

اشتباه در محاسبه ایام اقامت
پرسش

می‌دانستم قرار است تا یکشنبه در شهری بمانم، ولی فکر می‌کردم تا یکشنبه ده روز می‌شود، لذا قصد اقامت ده روز کردم و نماز را تمام خواندم. الان که روز پنجم است، فهمیدم تا یکشنبه نه روز می‌شود. تکلیف نمازهای چهار روز گذشته و روزهای آینده چیست؟

پاسخ

نمازتان شکسته است ولی نمازهای گذشته را که تمام خوانده اید و بعد از وقت فهمیده اید، نیاز به اعاده ندارد.

سفر به مناطق اطراف محل اقامت
پرسش

اگر شخصی در روستايى قصد اقامت ده روزه کند، آيا مى‌تواند مثل اهالى آن روستا به حومۀ همان روستا مسافرت كند؟ تا چه میزان می‌تواند از آن جا خارج شود؟

پاسخ

به شرطی که خوابگاهش را در محل اقامت قرار دهد تا کمتر از چهار فرسخی می‌تواند برود و برگردد.

منصرف شدن از اقامت ده روز
پرسش

مسافری که از نیت اقامت ده روزه خود منصرف شود حکم نماز او در مدتی که آن جاست، چگونه است؟

پاسخ

اگر پس از خواندن یک نماز چهار رکعتی منصرف شده، نمازش تمام است.

مسافرت فرزند به شهر پدری
پرسش

دختری که ازدواج کرده و در شهر دیگری غیر از شهر پدر و مادرش زندگی می کند اگر برای ديدن والدین به شهر سابق خود برود نماز و روزه‌اش چگونه است؟

پاسخ

از آنجا که از زندگی در شهر پدری منقطع شده و آن جا از نظر عرف دیگر محل زندگی وی نیست، نمازش بدون قصد اقامت ده روز شکسته است و روزه هم نمی‌تواند بگیرد.