الاحد 14 مُحَرَّم 1446 - یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

تم محرم

اقتدا در رکعت سوم و نرسیدن به رکوع امام جماعت
پرسش

- اگر كسى به خيال اين كه به ركوع امام در رکعت سوم مى‌رسد، اقتدا كند ولى به ركوع نرسد، وظيفه‌اش چيست؟

پاسخ

اگر به حد رکوع رسیده باشد بنابراحتياط نمازش باطل مى‌شود. در اين صورت بنابر احتياط مستحب ابتدا نماز را تمام كندو سپس دوباره بخواند و اگر پيش از آن كه به اندازۀ ركوع خم شود، امام سر از ركوع بردارد، بنابر احتياط بايد نماز را به صورت فرادى تمام كند.

اشتباه در تشخیص جهت قبله و تکلیف نمازهای خوانده شده
پرسش

چندى قبل خانه‌اى را اجاره كرديم، و از نماز خواندن همسایه ها جهت قبله را تشخيص دادیم و مدّتها به همان جهت نماز مى‌خوانديم، ولى بعدها مشكوك شده و متوجه شدیم كه قبله اشتباه بوده است. حال وضعیت نمازهاى ما و نمازهاى كسانى كه به گفته ي ما عمل كرده‌اند، چگونه است؟

پاسخ

نمازهایتان صحیح است مگر 90 درجه یا بیشتر اختلاف باشد.

پوشیدن لباس منقوش در حال نماز
پرسش

- پوشيدن لباس‌هايى كه بر روى آن‌ها تصاوير حيوان و انسان و منظره و يا‌ نوشته‌هاى خارجى و فارسى باشد، براى نماز چه حكمى دارد؟

پاسخ

اگر تصویر موجود روح دار داشته باشد، نماز در آن مكروه است.

ناتوانی نمازگزار از نشستن و برخاستن
پرسش

نمازگزاری که توان نشستن و برخاستن را ندارد کدام حالت را انتخاب کند: 1. سجده‌هایش را روی میز انجام دهد تا قدرت برخاستن برای رکعات را داشته باشد؟ 2. سجده‌هایش را روی زمین و به طور معمول انجام دهد تا مواضع سجده روی زمین باشد که در این صورت قادر به بلند شدن نیست؟

پاسخ

اگر در حال نشسته نمی تواند رکوع اختیاری را انجام دهد ظاهرا مخیر است ولی در فرض نشستن روی صندلی هم باید در حال سجده اگر ممکن است سر انگشت شست را روی زمین قرار دهد.

خواندن مقداری از نماز شب پس از اذان صبح
پرسش

- گاهی اتفاق می افتد که فرصت انجام تمام نماز شب قبل از طلوع فجر نیست. آیا خواندن چند رکعت از نماز شب پس از اذان صبح اشکال دارد و به صحت نماز شب ضرر می زند؟

پاسخ

در فرضی که فرصت خواندن تمام نماز شب قبل از دخول وقت نماز صبح نباشد اگر 4رکعت اول نماز شب قبل از دخول وقت خوانده شود، نماز شب قضا نشده است.

پخش صدای امام جماعت از بلندگو
پرسش

درنماز ظهر امام جماعت با میکروفن نماز را اقامه می کند و این باعث می شود حمد و سوره وی در مسجد به گوش تمام نمازگزاران برسد. آیا این کار به لزوم آهسته خواندن نماز ظهر، اشکالی وارد نمی کند؟

پاسخ

مانعی ندارد و اخفات رعایت شده است.

گفتن عجل فرجهم بعد صلوات تشهد نماز
پرسش

گفتن «و عجِّل فرجهم» در صلوات تشهّد نماز به صورت سهوی و عمدی چه حکمی دارد؟

پاسخ

در صورتی که به قصد ورود نباشد، چه عمدا و چه سهوا اشکال ندارد ولی بهتر است اجتناب شود.

تاخیر انداختن نماز برای پذیرایی از میهمان
پرسش

آیا جایز است نماز اول وقت را به خاطر رسیدگی به مهمان به تاخیر انداخت؟

پاسخ

با اکتفا به واجبات نماز و اجازه از میهمان قابل جمع است بنابراین نماز اول وقت مقدم است مگر اینکه عرفا اهانت به میهمان تلقی شود که در آن صورت تاخیر بیاندازد.

معیار اتصال در نماز جماعت
پرسش

- آیا برای اقتدا در نماز جماعت باید منتظر ماند تا ابتدا افرادی که در صف اول هستند تکبیر بگویند تا اتصال برقرار شود؟

پاسخ

اگر آماده تکبیر گفتن هستند، می تواند اقتدا کند و نیز اگر فاصله این شخص تا نفر بعدی که اقتدا کرده، کمتر از قامت شخص در حال سجده باشد، اتصال برقرار می شود.

اقتدای مسافر به امامی که نماز تمام می‌خواند
پرسش

آیا مسافری که نمازش شکسته است می‌تواند به امام جماعتی که نمازش تمام است اقتدا کند؟

پاسخ

مانعی ندارد و پس از تشهد رکعت دوم سلام داده و نماز را تمام می‌کند، هرچند بهتر است که نمازش را فرادی بخواند.