سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

سوالات شرعی

بی‌استفاده ماندن نذورات مسجد
پرسش

اهی مردم وسایلی همانند سماور و یا ظروف آشپزخانه برای مسجد نذر می‌کنند که مسجد نیازی به آنها ندارد. آیا می‌توان آنها را فروخت و صرف مسجد کرد؟

پاسخ

اگر این وسائل وقف مسجد نشده‌اند و صرفاً جزو اموال مسجدند، متولی شرعی مسجد، می‌تواند طبق صلاح مسجد، اقدام به فروش نماید. در فرض وقف بودن، اگر امیدی به استفاده از آنها در جهت وقف در آینده نباشد، باید به نزدیکترین چیزی که در نظر واقف بوده، تبدیل شود.

تعیین تولیت موقوفات
پرسش

- تعیین تولیت موقوفات عام بر عهده کیست؟ جزء اموری است که به اداره کشور اسلامی ارتباط دارد یا صرفاً مسئلۀ فردی محض است ؟

پاسخ

تولیت و نظارت بر موقوفه بر عهده کسانی است که واقف معین نموده و نباید بر خلاف آن عمل نمود. بله، چنانچه متولی بر طبق وقف نامه عمل نکند، حاکم شرع با قرار دادن ناظر او را ملزم به عمل به مفاد وقف نامه می کند و اگر با این کار هم نتواند از خیانت وی جلوگیری نماید، شخص دیگری را جایگزین می کند.

وقف کتاب و تکلیف حق التألیف
پرسش

آیا کتاب یا مقاله ای را می توان وقف نمود؟ در صورت صحت وقف، آیا چنین فردی، دیگر نمی تواند از حق التألیف یا امتیاز پژوهش استفاده کند؟

پاسخ

اگر عین کتاب یا مقاله خود را وقف کند- نه حق معنوی تالیف را - استفاده از حق معنوی مانعی ندارد اما اگر حق معنوی را وقف کرده،استفاده از آن در غیر جهت وقف جا ئز نیست.

وقف زمینی که وعده بخشش آن به دیگری داده شده
پرسش

اينجانب بدون بخشش يا خريد و فروش، وعده بخشش زميني را به فرزندم دادم و او قسمتي از آن زمين را تحت تصرف خود قرار داده، و مابقي آن زمين را وقف نمودم. آيا چنين وقفي صحيح است؟

پاسخ

در فرض سوال كه فقط وعده بوده و بخشش واقع نشده، وقف مورد سوال صحيح است.