دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

سوالات شرعی

خاکی شدن لباس هنگام پرو کردن
پرسش

اگر هنگام خرید لباس، با اجازه فروشنده آن را بپوشیم و هنگام پرو کردن، لباس خاکی شود یا بوی عرق بگیرد، آیا در صورت خرید نکردن، حق‌الناس بر عهده ما می‌آید؟

پاسخ

اگر با رضایت فروشنده بپوشد و به‌طور متعارف، پوشیدن لباس، ملازم با این‌گونه امور باشد، ضامن نیست. همچنین است اگر از قیمت لباس کاسته نشود.

مخفی نگه‌داشتن ابتلا به کرونا
پرسش

برخی از وابستگانِ کسانی که به بیماری کرونا از دنیا رفته‌اند، علت فوت میت را پنهان می‌کنند تا از بررسی‌ها و اقدامات پزشکی و بهداشتی جلوگیری کنند و بتوانند میت را در محلی که در نظر گرفته‌اند دفن نمایند. آیا این کار جایز است؟

پاسخ

اگر این کار از جهت انتقال ویروس، موجب ضرر به دیگران باشد، جایز نیست.

اعتبار اجازۀ مرجع تقلید متوفی برای حقوق شرعیه
پرسش

شخصی از مجتهدی اجازه حقوق شرعیه گرفته و اکنون آن مجتهد از دنیا رفته است. آیا می‌تواند طبق آن اجازه‌نامه عمل کند یا اینکه باید از مجتهد زنده اجازه بگیرد؟

پاسخ

باید از مجتهد زنده اجازه بگیرد.

انفاق زن از خرجی شوهر بدون اجازه
پرسش

آیا زن می‌تواند از خرجی و نفقه‌ای که شوهر به او می‌دهد بدون اذن و اجازه وی انفاق کند؟

پاسخ

اگر نفقه را به وی تملیک کرده یا مطلق تصرفات با آن مال را اباحه کرده باشد، انفاق صحیح است.

مخارج فرزند بالغ
پرسش

آیا مخارج زندگی دختر که تا چهل سالگی در منزل پدر مانده؛ بر عهده پدر است؟

پاسخ

اگر دختر از خود مالی ندارد که مخارج خود را مطابق شؤون لازمش اداره کند بر عهده پدر است که نفقه وی را تأمین کند.

ضبط مکالمه تلفنی
پرسش

حکم شرعی ضبط مکالمه تلفنی بدون اطلاع شخص مقابل چیست؟

پاسخ

اگر موجب اضرار به غیر شود یا موجب هتک وی شود یا صحبت خصوصی کرده باشد جایز نیست.

تجسس در وسایل شخصی
پرسش

آیا پدر میتواند وسایل شخصی خانوادهاش مثل موبایل را بدون اجازۀ ایشان کنترل کند؟

پاسخ

در صورتی که علم به وقوع حرام دارد یا خوف گناه بسیار مهمی از وی را دارد و جلوگیری یا کاستن گناه بدون تجسس امکانپذیر نباشد، جایز است. همچنین است اگر عرفاً تربیتِ لازم متوقف بر این تفحص باشد.

بیهوش شدن موکل و تکلیف وکالت
پرسش

موکل بنده بر اثر ضایعه مغزی به کما رفته است. آيا وكالت با بيهوش شدن و إغما باطل مي‌شود؟

پاسخ

وکالت باطل نمی‌شود ولی تصرفات وکیل در زمان بیهوشی موکل نافذ نیست.

قرض‌الحسنه های خانگی
پرسش

قرض الحسنه‌های خانوادگی که افراد موظف می‌شوند مبلغ معینی را به صندوق پرداخت نمایند تا هر ماه به قید قرعه به یک نفر وام تعلق بگیرد، چه حکمی دارد؟ در حالی که شخص با نیت برنده شدن و گرفتن وام چنین مبلغی را پرداخت می‌نماید؟

پاسخ

مانعی ندارد، حتی اگر شرکت کننده شرط نماید که به او وام بدهند.

سبزه عید به شکل اسامی متبرکه
پرسش

آیا جایز است سبزه عید نوروز را به شکل اسامی امامان علیهم السلام در بیاوریم؟

پاسخ

اشکالی ندارد البته باید مراقب نمایند تا در نگهداری یا از بین بردن آن توهین به اسامی متبرکه رخ ندهد.