الجمعة 24 جُمادى الأولى 1445 - جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

تم پیشفرض

برداشتن هزینه کفن و دفن از اموال میت
پرسش

شخصی از دنیا رفته و وصیتی هم نکرده است. آیا می‌توان هزینه های تجهیز و دفن را از اموال او برداشت و هزینه کرد؟

پاسخ

هزینه تجهیز (اعم از تکفین و تدفین) به مقداری که کمتر از آن مطابق شأن میت نیست از ترکۀ میت پرداخت می‌شود.

گرفتن مجالس ختم برای میّت
پرسش

آیا برگزار کردن مجالس ختم، تهیّه غذا و پذیرایی و امثال این امور برای میّت در هفت روز اول پس از مرگ وی صحیح است؟

پاسخ

هرچه موجب تکریم میت مسلمان شود، مطلوب است. البته از اسراف و بقیه امور محرمه و مکروهه پرهیز گردد.