سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۴۰۰

سوالات شرعی

وصل کردن برق به حفاظ ساختمان و ضمانت مالک
پرسش

اگر مالک ساختمان برای حفاظت و امنیت منزل شخصی، برق را به نرده های روی دیوار خانه متصل کند و سارق یا شخص دیگری در حین عبور از نرده‌ها در اثر برق گرفتگی جان خود را از دست بدهد، آیا مالک ضامن است؟

پاسخ

اگر در معرض آسیب رساندن به دیگری باشد و علائم هشدار دهنده مناسب و کافی نصب ننموده -به طوریکه به طور متعارف خطا (بی توجهی و جدی نگرفتن این هشدار) منتفی باشد و احتمال خطای طرف مقابل هم منتفی باشد- ضامن است و فرقی بین سارق و غیره نیست.