الاحد 09 جُمادى الأولى 1444 - یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

تم پیشفرض

به جوش آمدن آب غورۀ شیرین
پرسش

اگر آب غورهای را که شیرین شده بگیرند وجوش بیاورند، آیا نجس است؟و آیا فرقی بین انگور شیرین وترش هست یا نه؟

پاسخ

درصورتیکه به آن انگور بگویند ،با جوش آمدن بنا بر احتیاط نجس میشود و خوردن آن حرام است وفرقی بین انگور ترش و شیرین نیست. اما اگر معلوم نباشد که غوره است یا انگور، با جوش آمدن، نجس نمىشود و حرام هم نیست.