الاحد 09 جُمادى الأولى 1444 - یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

تم پیشفرض

تطهیر ظرف دهان‌خوردۀ سگ
پرسش

تطهیر دهان‌خوردۀ سگ چگونه است؟ آیا حکم ظرف با غیر آن تفاوت دارد؟

پاسخ

ظرف و غیر ظرف -مانند دست انسان- که سگ لیسیده یا از آن چیز روان خورده، باید پیش از شستن خاک مالی شود و همچنین بنابر احتیاط اگر آب دهان سگ در آن ریخته باشد.این حکم شامل چیزهایی که به نسبت ظرف به‌طور معمول میزان کمتری رطوبت دهان سگ را جذب می‌کنند، نمی‌شود و آن‌ها را مانند سایر اشیا باید تطهیر نمود.