السبت 18 جُمادى الأولى 1445 - شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

تم پیشفرض

کیفیت وضو و غسل باوجود پانسمان در صورت
پرسش

شخصی در چشم خود زخمی دارد که به خاطر ترشحات زخم، روی آن را بسته است، وضو یا تیمم وی به چه کیفیتی است؟

پاسخ

باید تیمم کند البته اگر در اعضای تیمم هم مانعی باشد که رفع آن ممکن نیست باید وضو بگیرد و اطراف آن را بشوید و بر چیزی که روی زخم قرار داده شده، بنابر احتیاط مانند وضوی جبیره دست تر بکشد.