السبت 14 ذوالقعدة 1444 - شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

تم پیشفرض

بطلان غسل جنابت و روزۀ ماه رمضان
پرسش

شخصی در ماه رمضان غسل جنابت بر عهدهاش بوده و مانعی در بدن خود داشته ولی هنگام غسل فراموش کرده و غسل نموده و چند روز بعد در حالی که هنوز مانع روی بدنش بوده، یادش آمده است. آیا نماز و روزههایی که با غسل باطل انجام شده، صحیح است؟

پاسخ

در فرض سؤال، قضای روزهها لازم نیست؛ ولی باید نمازهایی را که در آن چند روز خوانده قضا کند.