الاثنين 07 رَجَب 1444 - دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

تم پیشفرض

کسر ضرر کاسبی گذشته از درآمد جدید برای پرداخت خمس
پرسش

درسال خمسی گذشته حدود 5میلیون تومان ضرر داشتم. آیا این مبلغ را می‌توانم از مانده سود امسال کسر کنم و خمس بقیه را بپردازم؟

پاسخ

ضرر کاسبی قبلی را نمی‌توان از سود این درآمد کسر کرد. بله هزینه‌هایی که برای این سود کرده‌اید را می توانید کسر کنید.

خمس مصالح ساختمانی قبل از مصرف
پرسش

مصالح خریداری شده مورد نیاز برای ساختمان که هنوز به کار نرفته است، آیا خمس دارد؟

پاسخ

اگر عرفاً تهیۀ خانۀ مورد نیاز، متوقف بر این امر یا داشتن معادل آن باشد، خمس ندارد.